Udvidelse kan variere afhængigt af, om produktet er Gun Grade eller Håndholdt. Håndholdt skum udvider sig med 150-200%, hvilket betyder, at fugen /hulrummet kun skal fyldes med 30-40%. Hvis produktet er Gun-Grade vil skummet udvide sig 50-100%, hvilket betyder, at fuge/ hulrum skal fyldes med mindst 50%. Ekspansionshastigheden vil afhænge af omgivelser og temperaturer, samt fugtighed.