Fix ALL High Tack er en montagelim med højt begyndende greb til opsætning af tunge emner. Hæfter på stort set alle materialer.
• Slutstyrke 320 tons/M2
• Alle materialer, alle overflader
• Vådhug på 150 kg/M2
• Kan overmales