Publisher

Soudal N.V., Turnhout, Belgien

Repræsenteret af:
Vic Swerts, Dirk Coorevits, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Adresse:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14 42.42.31
Fax.: +32 (0)14 42.65.14

Web: www.soudal.com

Handelsregister:
RPR Turnhout, BE BE 0404.914.028

 

Ansvarsfraskrivelse

Din adgang til og brug af oplysninger på denne hjemmeside er godkendt på følgende vilkår og betingelser.

Indholdet af denne hjemmeside er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsrettigheder og varemærker.

Ansvar

Soudal gør en rimelig indsats for at give nøjagtige og aktuelle oplysninger på denne hjemmeside. Soudal fremsætter imidlertid ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, af nogen art i forbindelse med de angivne oplysninger. Oplysningerne på denne hjemmeside er kun for at informere om Soudal produkter og tjenester. Da mulighederne og anvendelsesbetingelserne for vores produkter er mange og varierede og ligger uden for vores kontrol, er det brugerens pligt at kontrollere, at dets påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med god praksis, gældende love og bestemmelser. Vi kan derfor under ingen omstændigheder holdes ansvarlige i tilfælde af anvendelse af vores produkter, som for eksempel ikke er i overensstemmelse med den lovgivning og regulering, der gælder i brugerens land.

Hvis du har brug for oplysninger om brugen, eller om et produkt er egnet til en given applikation, bedes du kontakte os. Oplysninger vedrørende produkter er til brug for teknisk kvalificerede personer efter deres eget skøn og risiko og vedrører ikke anvendelsen af et produkt i kombination med andre stoffer eller i nogen proces.

Soudal forbeholder sig ret til at foretage tilføjelser, sletninger eller ændringer af oplysningerne til enhver tid uden forudgående varsel. Du accepterer, at al adgang til og brug af denne hjemmeside og dens indhold er på egen risiko. Denne hjemmeside

kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider. Soudal er ikke ansvarlig for nøjagtighed eller andre aspekter af oplysningerne på sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller skader som følge af din adgang til sådanne hjemmesider. Links til andre hjemmesider leveres kun som en bekvemmelighed og på egen risiko.

Salg af Soudal Produkter

Alle produkter sælges i henhold til de gældende salgs- og leveringsbetingelser.

Del denne side